Styky a vzťahy s médiami (Media relations)
Získavanie mediálnej podpory pomocou komplexnej prípravy redakčne príťažlivého materiálu (tlačové informácie, odborné články a prezentácie, citácie v novinách atď.), zabezpečenie služieb hovorcu.
Monitoring médií
Sledovanie a meranie publicity klienta – výskytu jeho mena v médiach, kvality a exkluzivity výstupov, príprava sumárov s analýzou a výpočtom mediálnej hodnoty výsledkov.
Interná komunikácia
Príprava riešení pre internú komunikáciu: zamestnanecké časopisy, intranet, či najnovšie formy komunikácie, napríklad firemné blogy.
Organizovanie mediálnych podujatí
Organizovanie tlačových konferencií, neformálnych stretnutí s novinármi, špeciálnych mediálnych udalostí a PR kampaní, vrátane prípravy podkladov a prezentácie.
Komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí/Digital PR
Využitie fenoménu sociálnych sietí v prospech klienta a jeho potrieb. Komunikácia so širokou cieľovou skupinou pomocou jeho vlastnej business page, vytvorenej na mieru. Iniciovanie diskusií, ktoré podporujú rozvíjanie témy nastolenej klientom.
Krízová komunikácia
Príprava na krízové situácie ako ochrana pred možnou stratou mena, poškodením značky, tvorba krízových scenárov, potenciálnych ohrozujúcich otázok. Operatívne riešenie krízových udalostí.
Vyplňte, prosím, všetky polia formulára a my Vás radi skontaktujeme a zodpovieme Vaše otázky.
captcha