Certifikát udržateľnosti budovy aj vďaka fasáde Schüco

12.11.2012

Pre Schüco znamená spolupráca na objekte Centrál viacero dôležitých aspektov. V prvom rade sme mohli spolupracovať so známym ateliérom Ing. arch. Ivana Kubíka. Po určitom čase, zapríčinenom aktuálnou hospodárskou situáciou, sa opäť podarilo navrhnúť a zrealizovať objektové riešenie elementovej fasády, ktoré chceme veriť, poskytuje prestíž našej spoločnosti, v oblasti hliníkových konštrukcií na trhu,“ uviedol vedúci organizačnej zložky spoločnosti Schüco na Slovensku Peter Škvaril.

 

Hliníkové konštrukcie Schüco  boli použité pre všetky tri budovy polyfunkčného komplexu. Počnúc okno-dverným systémom Schüco AWS / ADS 70.HI a stĺpikovo- priečnikovou fasádnou konštrukciou Schüco FW 50+ až po povestnú čerešničku na torte, ktorou bola dodávka objektového riešenia elementovej (blokovej) fasády, podľa požiadaviek architekta so zachovaním systémových princípov Schüco USC 65.

 

Pre riešenie fasády nového polyfunkčného objektu bol zvolený systém Schüco FW 50+ spolu s nasadzovacou konštrukciou na oceľ Schüco FW 50+ AOS v objeme viac ako 5500 m2 . Vďaka tomuto systému je možné bezpečne vytvárať z hľadiska koncepcie a stvárnenia úplne rozdielne vertikálne fasády a svetlíky. Rozsiahly program hliníkových krytiek totiž spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky na dizajn. Práve systém FW 50+ pomohol zvládnuť realizáciu architektonického návrhu svetlíka v projekte Centrál, kde sa na nosnej konštrukcii počítalo s tvarovo náročným opláštením. Výsledkom je vysoká bezpečnosť budovy spojená s maximálnou voľnosťou pri projektovaní fasádnej architektúry.

Objektové riešenie element fasády Schüco svojou podstatou predstavuje optimálne riešenie opláštenia budov. Tým, že sa jednotlivé časti fasády vyrábajú ako hotové elementy v dielenských podmienkach, je zabezpečená vysoká kvalita výrobkov, čo zaručuje konečnú kvalitu hotového plášťa. Schüco vyvinulo vysoko flexibilné elementové fasády, ktoré vychádzajú z komplexne overeného stavebnicového systému, ako aj z overených systémových riešení, pričom obsahujú všetky komponenty potrebné na finalizáciu a montáž. Objektové riešenie fasády navyše umožňuje návrh vonkajšieho plášťa takým spôsobom, aby za súčastného splnenia technických parametrov kladených na opláštenie boli dodržané aj dizajnové požiadavky architekta. V neposlednej rade montáž takéhoto typu fasády skracuje realizačnú dobu stavebného diela, čo má súčasne vplyv aj na investičné náklady.

 

Pre výplne okien a dverí bol použitý osvedčený systém Schüco AWS / ADS 70.HI, ktorý v sebe spája vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti s obzvlášť pevnými konštrukciami profilov. Tým sa stáva ideálnym riešením pre budovy, na ktoré sa kladú najvyššie nároky z hľadiska energetického manažmentu a architektúry.  Nová generácia okien a dverí Schüco AWS / ADS podporuje budúcnosť stavebníctva zameranú na úsporu energie. Dvere Schüco ADS aktívne prispievajú k úspore energie a výrazne zlepšujú energetickú bilanciu.

Naspäť
Vyplňte, prosím, všetky polia formulára a my Vás radi skontaktujeme a zodpovieme Vaše otázky.
captcha